Loading the page...

Kontakt


V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Natáliu Petrovú na e-maile natalia.petrova@nadaciapontis.skprípadne na telefónnom čísle 0917 889 790.