Loading the page...

Harmonogram


2019

 

Január 2019

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
2. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
3. (štvrtok) Kotulová - -
4. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
7. (pondelok) Kotulová Novodomcová Novodomcová
8. (utorok) Kotulová - -
9. (streda) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
10. (štvrtok) Kotulová - -
11. (piatok) Marová Marová / Šarinová Šarinová
14. (pondelok) Kotulová Kotulová/Novodomcová Novodomcová
15. (utorok) Vidová - -
16. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
17. (štvrtok) Vidová - -
18. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
21. (pondelok) Kotulová Vidová Vidová
22. (utorok) Kotulová - -
23. (streda) Marová Marová / Šarinová Šarinová
24. (štvrtok) Vidová - -
25. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
28. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
29. (utorok) Kotulová - -
30. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
31. (štvrtok) Vidová - -

 

Február 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
1. (štvrtok) p. Vidová - -
2. (piatok) p. Šimonová / p. Márová p. Márová / p. Novodomcová p. Novodomcová
5. (pondelok) p. Kotulová p. Márová / p. Novodomcová p. Novodomcová
6. (utorok) p. Kotulová - -
7. (streda) p. Šimonová / p. Šarinová p. Šarinová / p. Novodomcová p. Novodomcová
8. (štvrtok) p. Márová - -
9. (piatok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
12. (pondelok) p. Márová p. Vidová p. Vidová
13. (utorok) p. Kotulová - -
14. (streda) p. Šarinová p. Šimonová / p. Novodomcová p. Novodomcová
15. (štvrtok) p. Vidová - -
16. (piatok) p. Vidová p. Vidová / p. Novodomcová p. Novodomcová
19. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Vidová p. Vidová
20. (utorok) p. Kotulová - -
21. (streda) p. Novodomcová/ p. Šarinová p. Šarinová / p. Novodomcová p. Novodomcová
22. (štvrtok) p. Vidová - -
23. (piatok) p. Novodomcová/ p. Márová p. Márová / p. Šimonová p. Šimonová
26. (pondelok) p. Márová p. Márová / p. Kotulová p. Kotulová
27. (utorok) p. Kotulová - -
28. (streda) p. Šarinová p. Šimonová / p. Novodomcová p. Novodomcová

 

Marec 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
1. (štvrtok) p. Vidová - -
2. (piatok) p. Márová p. Vidová p. Vidová
5. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
6. (utorok) p. Kotulová -  
7. (streda) p. Šarinová p. Šimonová / p. Novodomcová p. Novodomcová
8. (štvrtok) p. Márová - -
9. (piatok) p. Vidová p. Vidová / p. Novodomcová p. Novodomcová
12. (pondelok) p. Vidová p. Vidová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
13. (utorok) p. Kotulová - -
14. (streda) p. Šimonová / p. Šarinová p. Šarinová / p. Marová p. Marová
15. (štvrtok) p. Vidová - -
16. (piatok) p. Vidová p. Novodomcová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
19. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Vidová  p. Vidová
20. (utorok) p. Kotulová - -
21. (streda) p. Šarinová p. Šimonová / p. Novodomcová p. Novodomcová
22. (štvrtok) p. Vidová - -
23. (piatok) p. Kotulová p. Marová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
26. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová/ p. Šimonová p. Novodomcová
27. (utorok) p. Kotulová - -
28. (streda) p. Šimonová / p. Šarinová p. Šarinová / p. Vidová p. Vidová
29. (štvrtok) p. Novodomcová - -
30. (piatok) SVIATOK    

 

Apríl 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
3. (utorok) p. Kotulová - -
4. (streda) p. Šarinová p. Šarinová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
5. (štvrtok) p. Vidová - -
9. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
10. (utorok) p. Kotulová - -
11. (streda) p. Šarinová p. Šarinová/ Novodomcová p. Novodomcová
12. (štvrtok) p. Vidová - -
13. (piatok) p. Vidová p. Vidová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
16. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
17. (utorok) p. Kotulová - -
18. (streda) p. Šarinová p. Šarinová/ p. Vidová p. Vidová
19. (štvrtok) p. Vidová -

-

20. (piatok) p. Vidová p. Vidová/ p. Marová p. Marová
23. (pondelok) p. Kotulová p. Vidová p. Vidová
24. (utorok) p. Kotulová - -
25. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Novodomcová p. Novodomcová
26. (štvrtok) p. Vidová - -
27. (piatok) p. Marová p. Marová/ p. Novodomcová p. Novodomcová
30. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová/ p. Marová p. Novodomcová

 

Máj 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
2. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Vidová p. Vidová
3. (štvrtok) p. Marová - -
4. (piatok) p. Marová p. Marová / p. Vidová p. Vidová
7. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Vidová p. Vidová
9. (streda) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
10. (štvrtok) p. Vidová - -
11. (piatok) p. Vidová p. Vidová / p. Novodomcová p. Novodomcová
14. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Vidová p. Vidová
15. (utorok) p. Šarinová - -
16. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Vidová p. Vidová
17. (štvrtok) p. Vidová - -
18. (piatok) p. Vidová p. Vidová / p. Novodomcová p. Novodomcová
21. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Vidová p. Vidová
22. (utorok) p. Marová - -
23. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Vidová p. Vidová
24. (štvrtok) p. Marová - -
25. (piatok) p. Marová p. Marová / p. Novodomcová p. Novodomcová
28. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
29. (utorok) p. Kotulová - -
30. (streda) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
31. (štvrtok) p. Marová - -

Jún 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
1 (piatok) p. Marová p. Marová / p. Novodomcová p. Novodomcová
4. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
5. (utorok) p. Marová - -
6. (streda) p. Marová p. Marová / p. Novodomcová p. Novodomcová
7. (štvrtok) p. Marová - -
8. (piatok) p. Marová p. Marová / p. Novodomcová p. Novodomcová
11. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Šarinová p. Šarinová
12. (utorok) p. Kotulová - -
13. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Novodomcová p. Novodomcová
14. (štvrtok) p. Marová - -
15. (piatok) p. Marová p. Marová / p. Novodomcová p. Novodomcová
18. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
19. (utorok) p. Kotulová - -
20. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Novodomcová p. Novodomcová
21. (štvrtok) p. Šarinová - -
22. (piatok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Novodomcová p. Novodomcová
25. (pondelok) p. Kotulová p. Kotulová / p. Šarinová p. Šarinová
26. (utorok) p. Šarinová - -
27. (streda) p. Vidová p. Vidová p. Šarinová
28. (štvrtok) p. Vidová - -
29. (piatok) p. Marová p. Vidová p. Vidovová

Júl 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
2. (pondelok) p. Kotulová p. Vidová p. Vidová
3. (utorok) p. Šarinová - -
4. (streda) p. Šarinová p. Šarinová / p. Novodomcová p. Novodomcová
5. (štvrtok) SVIATOK SVIATOK SVIATOK
6. (piatok) p. Marová p. Marová / p. Novodomcová p. Novodomcová
9. (pondelok) p. Kotulová p. Vidová p. Vidová
10. (utorok) p. Kotulová - -
11. (streda) p. Marová p. Marová / p. Šarinová p. Šarinová
12. (štvrtok) p. Vidová - -
13. (piatok) p. Marová p. Vidová p. Vidová
16. (pondelok) p. Kotulová p. Šarinová p. Šarinová
17. (utorok) p. Kotulová - -
18. (streda) p. Šarinová p. Novodomcová p. Novodomcová
19. (štvrtok) p. Vidová - -
20. (piatok) p. Marová X
23. (pondelok) p. Kotulová p. Šarinová p. Šarinová
24. (utorok) p. Marová - -
25. (streda) p. Šarinová p. Vidová p. Vidová
26. (štvrtok) p. Vidová - -
27. (piatok) p. Kotulová p. Vidová p. Vidová
30. (pondelok) p. Kotulová p. Šarinová p. Šarinová
31. (utorok) p. Šarinová - -

 

August 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         16:00 16:00         -             18:00
1. (streda) Šarinová Vidová Vidová
2. (štvrtok) Vidová - -
3. (piatok) Marová Marová / Vidová Vidová
6. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
7. (utorok) Kotulová - -
8. (streda) Marová Marová / Šarinová Šarinová
9. (štvrtok) Vidová - -
10. (piatok) Marová Novodomcová Novodomcová
13. (pondelok) Novodomcová Šarinová Šarinová
14. (utorok) Novodomcová - -
15. (streda) Šarinová Novodomcová Novodomcová
16. (štvrtok) Novodomcová - -
17. (piatok) Marová Novodomcová Novodomcová
20. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
21. (utorok) Šarinová - -
22. (streda) Novodomcová Vidová Vidová
23. (štvrtok) Novodomcová - -
24. (piatok) Vidová Vidová / Novodomcová Novodomcová
27. (pondelok) Marová Šarinová Šarinová
28. (utorok) Marová - -
29. (streda) SVIATOK SVIATOK SVIATOK
30. (štvrtok) Vidová - -
31. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová

 

September 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         14:00 14:00         -             18:00
3. (pondelok) Šarinová Vidová Vidová
4. (utorok) Šarinová - -
5. (streda) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
6. (štvrtok) Šarinová - -
7. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
10. (pondelok) Kotulová Vidová Vidová
11. (utorok) Kotulová - -
12. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
13. (štvrtok) Vidová - -
14. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
17. (pondelok) Kotulová Vidová Vidová
18. (utorok) Kotulová - -
19. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
20. (štvrtok) Vidová - -
21. (piatok) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
24. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
25. (utorok) Vidová - -
26. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
27. (štvrtok) Kotulová - -
28. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová

 

Október 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         14:00 14:00         -             18:00
1. (pondelok) Kotulová Vidová Vidová
2. (utorok) Kotulová - -
3. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
4. (štvrtok) Vidová - -
5. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
8. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
9. (utorok) Kotulová - -
10. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
11. (štvrtok) Vidová - -
12. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
15. (pondelok) Marová Vidová Vidová
16. (utorok) Kotulová - -
17. (streda) Kotulová Kotulová / Novodomcová Novodomcová
18. (štvrtok) Vidová - -
19. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
22. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
23. (utorok) Kotulová - -
24. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
25. (štvrtok) Vidová - -
26. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
29. (pondelok) Marová Vidová Vidová
30. (utorok) Kotulová - -
31. (streda) Kotulová / Marová Marová / Novodomcová Novodomcová

 

November 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         14:00 14:00         -             18:00
1. (štvrtok) SVIATOK SVIATOK SVIATOK
2. (piatok) Marová Novodomcová Novodomcová
5. (pondelok) Marová Šarinová Šarinová
6. (utorok) Kotulová - -
7. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
8. (štvrtok) Vidová - -
9. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
12. (pondelok) Kotulová Vidová Vidová
13. (utorok) Šarinová - -
14. (streda) Vidová Vidová / Šarinová Šarinová
15. (štvrtok) Vidová - -
16. (piatok) Marová Tlmočenie v poobedných hodinách bude zabezpečené len v urgentných prípadoch, vzhľadom na prebiehajúce stretnutie online tlmočníkov a garantov. Prosím, využite online tlmočníka opäť od pondelka, 8:00. Ďakujeme za pochopenie.  
19. (pondelok) Kotulová Kotulová / Novodomcová Novodomcová
20. (utorok) Kotulová - -
21. (streda) Kotulová Kotulová / Novodomcová Novodomcová
22. (štvrtok) Vidová - -
23. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
26. (pondelok) Šarinová Vidová Vidová
27. (utorok) Kotulová - -
28. (streda) Kotulová Kotulová / Šarinová Šarinová
29. (štvrtok) Vidová - -
30. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová

 

December 2018

  8:00             -        12:00 12:00            -         14:00 14:00         -             18:00
3. (pondelok) Vidová Šarinová Šarinová
4. (utorok) Kotulová - -
5. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
6. (štvrtok) Vidová - -
7. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
10. (pondelok) Kotulová Vidová Vidová
11. (utorok) Kotulová - -
12. (streda) Kotulová Kotulová / Novodomcová Novodomcová
13. (štvrtok) Vidová - -
14. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
17. (pondelok) Kotulová Šarinová Šarinová
18. (utorok) Kotulová - -
19. (streda) Šarinová Šarinová / Novodomcová Novodomcová
20. (štvrtok) Novodomcová - -
21. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
24. (pondelok) SVIATOK SVIATOK SVIATOK
25. (utorok) SVIATOK SVIATOK SVIATOK
26. (streda) SVIATOK SVIATOK SVIATOK
27. (štvrtok) Novodomcová - -
28. (piatok) Marová Marová / Novodomcová Novodomcová
31. (pondelok) Marová Šarinová Šarinová