Loading the page...

  • slidebg1

Online tlmočník


Ste na úrade, u lekára alebo potrebujete pomoc doma? Online tlmočník je pilotný projekt, ktorý zdarma pomáha ľuďom so sluchovým postihnutím.

S online tlmočníkom sa môžete spojiť každý pracovný deň. V pondelok, stredu a piatok od 8:00 do 18:00, v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 12:00

 

Dostupnosť na zariadeniach

Použite počítač, mobil alebo tablet na komunikáciu

 

Jednoduché
 

Pozriete sa, ako môžete využiť pilotný projekt Online tlmočník

 
Inštalácia

Prostredníctvom Skypu sa spojíte s online tlmočníkom


Poskytovateľ služby

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis sa dlhodobo zameriava na podporu komunity Nepočujúcich na Slovensku. Online tlmočenie je pilotným projektom, ktorý má pomôcť v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Veríme, že vďaka nemu uľahčíme život nepočujúcim v mnohých ich situáciách.

 

T-nadacny

Náš tím


Lucia Kotulová
Pozícia
Prekladateľka
Lucia Novodomcová
Pozícia
Prekladateľka
Katarína Vidová
Pozícia
Prekladateľka
Michaela Márová
Pozícia
Prekladateľka
Stanislav Morávek
Pozícia
Prekladateľ
Erika Kúdelová
Pozícia
Prekladateľka
T-nadacny
LOGO_SK_8

Touch4itLogo2

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov, podnetov na zlepšenie služby neváhajte kontaktovať Evu Mikolajczykovú na e-maile eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, prípadne na telefónnom čísle 0917 429 981.