Pravidlá online tlmočenia

Ďakujeme, že ste sa rozhodli využívať pilotný projekt online tlmočník. Ponúkame vám odpovede na pár otázok:

1. Čo znamená online tlmočenie?

Online tlmočník je určený primárne pre nepočujúcich. Môžu ju použiť aj počujúci, keď komunikuje s nepočujúcim.

Ak tlmočníka využíva nepočujúci, tlmočníkovi povie problém, ktorý rieši. Tlmočník komunikuje s nepočujúcim cez posunkový jazyk.

Ako postuovať:

Ak tlmočníka využíva počujúci pri kontakte s nepočujúcim (napr. lekár, úradník), počujúci hovorí a tlmočník posunkuje nepočujúcemu.

Ak tlmočníka využíva nepočujúci, ktorý neovláda posunkový jazyk, napíše správu tlmočníkovi. Tlmočník s nepočujúcim si píšu text.

Ak tlmočníka využíva počujúci pri kontakte s nepočujúcim, ktorý neovláda posunkovú komunikáciu, počujúci hovorí a tlmočník prepisuje nepočujúcemu správu.

2. Kedy môžem využiť projekt online tlmočenie?

Pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 h

3. Ako využiť program online tlmočenie?

Na komunikáciu využívajú tlmočníci program Skype. Program Skype si môžete nainštalovať zadarmo na svoj počítač, mobilný telefón alebo tablet. Ak program nemáte nainštalovaný, môžete si ho nainštalovať tu.

Keď máte nainštalovaný program Skype, pridajte si do kontaktov kontakt s názvom „onlinetlmocnik“. Tak môžete komunikovať s tlmočníkom. V Skype môžete použiť chat (písanie) alebo telefonovanie.

Každú komunikáciu vždy začínajte cez písomný chat (písanie). Dôvod? Tlmočník možno práve hovorí s iným klientom a ak by ste mu zavolali, tak by ste ho vyrušili.
Ak využívate online tlmočníka prvýkrát, uveďte cez chat vaše osobné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu a s akým problémom voláte.
Údaje napíšte cez chat Skypu, napríklad: Ján Kováč, 2.6.1995, Bajkalská 45 Bratislava, 0908 858 656, jan.kovac@gmail.com, Chcem kontaktovať zubára.

Ak ste už online tlmočníka predtým využili, uveďte len meno a dôvod, v akej veci chcete volať. Napríklad: Dobrý deň, Ján Kováč, Hľadám prácu

Možno, že tlmočník komunikuje s iným klientom. Možno, že pred vami už písali tlmočníkovi ďalší klienti, ktorí ho potrebujú. Ak takáto situácia nastala, tlmočník vám cez chat napíše: „Čakajte, prosím, ste druhý/tretí v poradí.“ Keď tlmočník bude mať čas a nebude komunikovať s klientom, cez chat napíše správu: „Dobrý deň, môžete mi zavolať.“

Dôležité: Ak je to nutné, tlmočník rozhodne o poradí klientov. Ak si to daná situácia vyžaduje, uprednostní druhého volajúceho, ktorý má urgentný problém. Tlmočník má právo predčasne ukončiť telefonát s klientom, ak si to vyžaduje situácia. Ide hlavne o prípady, kde je akútne ohrozené zdravie, prípadne bezpečnosť klienta – kontaktovanie polície alebo sanitky. Tlmočník môže vyhodnotiť túto situáciu ako urgentný prípad. Vtedy môže tohto klienta uprednostniť pred všetkými ostatnými.

4. Priebeh komunikácie

Keď vám tlmočník cez chat napíše „Dobrý deň, môžete mi zavolať“, zavolajte mu cez Skype – modrá ikonka s telefónom

Je dôležité, aby vás tlmočník dobre videl a aby tlmočník dobre videl ako posunkujete. Ak je to možné, buďte vo svetlej miestnosti, aby na vás tlmočník dobre videl. Ak používate počítač, počas rozhovoru seďte. Je dôležité, aby tlmočník videl obe vaše ruky, mimiku a hornú časť trupu, keď posunkujete. Tak vám vie lepšie porozumieť. Ak používate pri komunikácii mobil, stojte na mieste. V takomto prípade bude tlmočník vidieť pravdepodobne iba jednu vašu ruku pri tlmočení. Posunkujte pomalšie. Počas rozhovoru udržujte očný kontakt s tlmočníkom. Počas rozhovoru s tlmočníkom sa sústreďte na problém, kvôli ktorému voláte. Počas rozhovoru s tlmočníkom neodchádzajte od webkamery.

5. Možnosti využitia online tlmočníka

Online tlmočníka môžete využiť v týchto štyroch prípadoch – telefonovanie počujúcej osobe (nepočujúcej osobe), prepis hovorenej reči, preklad textu a kontrola textu.

A, Telefonovanie počujúcej osobe (nepočujúcej osobe):

Najčastejšie využitie online tlmočníka je za účelom kontaktovania počujúcej osoby prostredníctvom telefónu. Teda vtedy, keď nepočujúci potrebuje, aby tlmočník zavolal počujúcej osobe a sprostredkoval  rozhovor medzi nimi.  Aby tlmočník mohol zavolať danej osobe, potrebuje mať jej telefónne číslo. Prosím, majte ho pripravené a pošlite ho tlmočníčke cez chat.

Pri telefonovaní je nasledovný postup. Tlmočník cez mobilný telefón volá na číslo. Posunkuje nepočujúcemu, že telefón zvoní. Počujúci, ktorému tlmočník volá, zdvihne telefón. Tlmočník sa počujúcemu predstaví slovami „Dobrý deň, moje meno je Ivana Dobrá, som tlmočnícka posunkového jazyka. Budem vám tlmočiť rozhovor s nepočujúcim Jánom Kováčom“.  Následne vám dá tlmočník znamenie a vy môžete začať posunkovať. Tlmočník prekladá posunkový prejav do slovenského jazyka a cez telefón ich hovorí počujúcemu. Jeho slová prekladá do posunkového jazyka a tlmočí ich nepočujúcemu. Počas rozhovoru sa,  prosím, sústreďte na tému, kvôli ktorej voláte počujúcemu.

Môže sa stať, že chcete zavolať viacerým počujúcim. Napríklad hľadáte podnájom a chcete osloviť 5 ľudí.  V takýchto prípadoch majte prosím pripravených všetkých 5 čísiel na ľudí, ktorým bude tlmočníčka postupne volať. Je to efektívnejšie, keď počas jedného rozhovoru s tlmočníkom sa vám podarí vybaviť 5 telefonátov, ako keby ste mali tlmočníkovi napríklad volať 5 krát za deň a počas každého telefonátu by ste komunikovali iba s jednou osobou.

Môže nastať, že keď tlmočník volá, tak počujúci nezdvíha telefón. Ak telefón nezdvihne ani po 7. zazvonení, tlmočník môže telefón položiť. Následne môže tlmočník zavolať ešte raz. Ak ani po tomto pokuse nezdvihne počujúci telefón, prosím, skúste tlmočníkovi zavolať neskôr, napríklad o 1 – 2 hodiny.

Prosím, vždy majte pripravené telefónne číslo, kam chcete, aby tlmočník zavolal. Ak ste napríklad volali v pondelok na jedno číslo a v piatok by ste naň chceli volať znovu, musíte ho znovu v piatok dať tlmočníkovi. Tlmočníci si čísla, kam volajú, neukladajú, preto ich, prosím, majte vždy pripravené Vy.

Jeden kontakt s tlmočníkom je stanovený maximálne na 30 minút. Po uplynutí 30 minút musí tlmočník rozhovor s vami ukončiť, aby mohol komunikovať aj s ďalšími nepočujúcimi.

B, Kontrola textu: 

Online tlmočníka môžete požiadať o kontrolu textu. Ak potrebujete skontrolovať  dokument,  ktorý nie je dlhší ako dve strany, môžete využiť  Online tlmočníka. Kontrolovaný dokument môže byť  napríklad váš životopis alebo žiadosť na úrad. Text vo Worde, prosím, pošlite tlmočníkovi cez chat v Skype. Tlmočník, ak bude mať dostatok času a nebude komunikovať s inými klientmi, vám daný text skontroluje a pošle naspäť. Text vám tlmočník zvyčajne skontroluje do 24 hodín od poslania textu. Môže sa však stať, že tlmočník má veľa práce s ďalšími klientmi. Preto prosíme o trpezlivosť. V takomto prípade môže kontrola textu trvať aj viac ako 24 hodín, napríklad aj 2-3 dni od zaslania textu. Po skontrolovaní textu ho tlmočník pošle Vám na Vašu emailovú adresu.

C, Prepis hovorenej reči

Môže nastať situácia, že nepočujúci neovláda na náležitej úrovni posunkový jazyk a z tohto dôvodu komunikuje prostredníctvom písomného chatu. V takomto prípade pošle nepočujúci správu tlmočníkovi, ktorý chce, aby tlmočník komunikoval ďalej – teda počujúcej osobe. Tiež platí pravidlo, že najprv je nutné kontaktovať tlmočníka cez chat Skype. Ak má tlmočník práve voľné kapacity, tak Vás vyzve na komunikáciu cez chat Skype.

D) Preklad textu

Ak klient potrebuje dobre porozumieť dokumentu, ktorému dobre nerozumie, môže využiť online tlmočenie. Dokument nie je dlhší ako dve strany. Dokument môže byť vo Worde, pdf alebo jpg formáte. Dokument klient pošle tlmočníkovi cez chat v Skype.  Následne vás tlmočník vyzve „Môžete mi zavolať“ a dokument Vám prekladá. Dôležité upozornenie – tlmočníci nemusia presne poznať všetky odborné výrazy v niektorých typoch dokumentoch, ako sú napríklad: lekárske správy, právnické dokumenty, zmluvy, rozsudky, súdne podania, dedičské listiny, závet, dôležité zmluvy, pracovné zmluvy, dohody a ďalšie podobné  dokumenty. Ak si tlmočník nebude úplne istý daným výrazom alebo obsahom danej vety, povie túto skutočnosť klientovi. Tlmočník neplní úlohu poradcu.


DÔLEŽITÉ!

Ak sa klient opakovane správa nevhodne (je agresívny, pod vplyvom alkoholu a pod.), tlmočník ma právo po tom, čo bol takýto klient 3 krát upozornený, zablokovať takého klienta na mesiac.
Ak sa po odblokovaní klienta nevhodné správanie opakuje, tlmočník má právo tohto klienta opäť zablokovať až na 3 mesiace. 
Ak aj po opätovnom odblokovaní nevhodné správanie pokračuje, klient môže byť zablokovaný až na 6 mesiacov.